Algemene voorwaarden

 

Wat u mag verwachten van Hondenschool Jimmie:

 • Lessen worden uitsluitend gegeven door daartoe opgeleide instructeurs.

 • Tijdens de les is er ruimte voor vragen over het opvoeden en trainen van uw hond.

 • Gegevens die u verstrekt worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.

 

De lessen:

 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de instructeur uw hond los te laten op of rond de leslocatie.

 • Uitwerpselen op en rond de leslocatie worden door de eigenaar van de hond opgeruimd.

 • Tijdens de lessen geldt een rookverbod.

 • Uw hond draagt tijdens de les een borsttuig of halsband met daaraan een normale riem, geen uitrollijn.

 • De leslocatie wordt per les vermeld op de website www.hondenschooljimmie.nl, dit kan tot uiterlijk één uur voor aanvang van de les wijzigen. Ook wanneer een les uitvalt, wordt dit hier vermeld. Deze les wordt later ingehaald.

 • De cursist is op tijd aanwezig voor de les, dit houdt in dat u vijf minuten van tevoren op de leslocatie aanwezig bent.

 • Mocht u verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door. De les kan in overleg later ingehaald worden. Per cursus kan er maximaal één les ingehaald worden in een andere groep.

 • Het lesgeld dient voldaan te zijn vóór de tweede les. Wanneer het lesgeld niet betaald wordt zal Hondenschool Jimmie na twee herinneringen de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

 • Wanneer u stopt met de cursus dient toch het gehele lesgeld betaald te worden. Mocht de hond onverhoopt langere tijd ziek zijn, dan kan er zonder bijbetaling een nieuwe cursus gevolgd worden. Bij overlijden van de hond wordt op uw verzoek het cursusgeld van de nog te volgen lessen teruggestort.

 • Uw hond dient zo volledig mogelijk en op tijd ingeënt zijn. De eerste les laat u het inentingsbewijs inzien door de instructeur. De kennelhoestenting is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen.

 • Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. Volgens de wet is de eigenaar van de hond te allen tijde aansprakelijk voor de door de hond veroorzaakte schade. Hieronder valt schade aan derden, schade aan andere honden of personen die de training bezoeken en schade op of aan het trainingsveld. Controleer of uw hond is meeverzekerd op de polis van uw van uw WA verzekering.

 • Hondenschool Jimmie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor besmetting, verwonding, blessures, ziektes of overlijden van de hond tijdens de lessen.

 • Hondenschool Jimmie heeft het recht om cursisten en/of honden te weigeren voor de lessen.

 • Betaling van de cursus vindt plaats voor aanvang van de tweede les. Dit mag contant of door het bedrag over te maken op IBANnummer NL34 TRIO 0198 0138 68 t.n.v. Hondenschool Jimmie.

 • Tijdens de lessen kunnen foto's gemaakt worden die worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Heeft u hiertegen bezwaar dan dient u dit zelf te noteren op het inschrijfformulier.

 •  

  Parkeren op de leslocaties is geheel op eigen risico. 

Laatst gewijzigd: 4 januari 2018

© Jimmie Zwolle

Hondenschool - Gedragstherapie

© Hondenschool Jimmie